شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
تصویر برای دسته  بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت پزشکان احمال و خطاهای پزشکان که منجر به خسارت بیماران می شود را تحت پوشش قرار می دهد و تمام پزشکان عمومی و تخصصی می توانند از این بیمه نامه سود ببرند.