شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
تصویر برای دسته  بیمه مسئولیت کارفرمای خدماتی و تولیدی

این بیمه نامه برای کارگاه ها و کارخانجات تولیدی و صنعتی و همچنین تمامی کارهای خدماتی و فروشگاهی که در آن کارگر و کارمند کار می کنند قابل خریداری است که این بیمه نامه تمامی حوادث کارکنان و افراد ثالث در مکان بیمه شده را تحت پوشش دارند.

 • پوشش هاي فرعي بيمه نامه مسئوليت کارفرما در قبال کارگران ساختماني

  • ماموريت‌هاي خارج از کارگاه
  • اماکن وابسته به کارگاه
  • حوادث نقليه موتوري به طور کامل
  • مسئوليت پيمانکاران فرعي
  • مسئوليت مهندسين ناظر يا مشاور
  • پرداخت خسارت بدون راي دادگاه
  • پرداخت خسارت پزشکي بدون اعمال تعرفه
  • مطالبات سازمان تامين اجتماعي براي هر کارگر يا کارمند
  • شخص کارفرما. پيمانکار و ...
  • خسارت جاني اشخاص ثالث
  • مابه‌التفاوت افزايش ديه هر سال علاوه بر ميزان تعهدات خريداري شده در بيمه‌نامه حداکثر تا 3 سال
  • پرداخت غرامت روزانه کارگران
  • صدمات جسمي کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعاليت بيمه‌شده
  • دیه ی دوم یا بیشتر