شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان چیست؟
بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان چیست؟

به موجب قانون هر كس عمداً يا در نتيجه بي احتياطي  بجان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا بهر حق ديگر كه بموجب  قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي  و جانی ديگري شود مسئول جبران  خسارت ناشي از عمل خود  ميباشد پزشکان و پیراپزشکان هم با توجه به ...

هزینه بیمه آسانسور چقدر است ؟
هزینه بیمه آسانسور چقدر است ؟

با افزایش جمعیت نیازبه گسترش عمودی شهرها و افزایش روزافزون ساختمان های بلند مرتبه آسانسور تبدیل به یک نیاز اساسی و فراگیر برای انسان مدرن شد بیمه آسانسور مکانیسمی است برای جبران زیان های مالی و جانی ناشی از حوادث آسانسور. بیمه آسانسور در واقع یک بیمه مسئولیت مدنی است بدین معنی که چنانچه در اثر حوادث...

آرشیو بلاگ