شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
تصویر برای دسته  بیمه مسئولیت آسانسور

بیمه مسئولیت آسانسور بیمه ای مناسب برای حوادث جانی آسانسور است. این بیمه نامه مسئولیت مدیر ساختمان و ساکنین و شرکت های آسانسوری را در قبال حوادث منجر به فوت، نقض عضو و همچنین هزینه های پزشکی را متعهد به پرداخت می شود.

گروه بیمیجا به صورت تخصصی و با کارشناسان خبره و با توجه به کارهای تحقیقاتی بیمه مسئولیتی صادر می کند که تمام پوششش ها و دغدغه های بیمه گذار را از بین می برد و به همین منظور پس از مطالعات زیاد و کار کارشناسی چهار طرح مناسب را برای این بیمه نامه در نظر گرفته است. که شما می توانید با کلیک بر روی یکی از این چهار طرح، بیمه نامه خود را صادر و درب منزل تحویل بگیرید.

بیمه مسئولیت آسانسور طرح چهار بیمه ملت

بیمه مسئولیت آسانسور طرح چهار - بیمه ملت

حق بیمه با تعهدات مذکور به ازای هر نفر 16,400 تومان تعیین می گردد. بدیهی است حق بیمه یکساله هر دستگاه آسانسور از حاصلضرب حق بیمه هر نفر در ظرفیت مجاز آسانسور به دست می آید.
بیمه مسئولیت آسانسور

بیمه مسئولیت آسانسور طرح دو - بیمه ملت

حق بیمه با تعهدات مذکور به ازای هر نفر 9,600 تومان تعیین می گردد. بدیهی است حق بیمه یکساله هر دستگاه آسانسور از حاصلضرب حق بیمه هر نفر در ظرفیت مجاز آسانسور به دست می آید.
بیمه مسئولیت آسانسور

بیمه مسئولیت آسانسور طرح سه - بیمه ملت

حق بیمه با تعهدات مذکور به ازای هر نفر 11,500 تومان تعیین می گردد. بدیهی است حق بیمه یکساله هر دستگاه آسانسور از حاصلضرب حق بیمه هر نفر در ظرفیت مجاز آسانسور به دست می آید.
بیمه مسئولیت آسانسور

بیمه مسئولیت آسانسور طرح یک - بیمه ملت

حق بیمه با تعهدات مذکور به ازای هر نفر 9,100 تومان تعیین می گردد. بدیهی است حق بیمه یکساله هر دستگاه آسانسور از حاصلضرب حق بیمه هر نفر در ظرفیت مجاز آسانسور به دست می آید.